Cửa hàng Sửa chữa Laptop Lê Gia

Ðịa chỉ: 01  Hà Thị Khiêm, P.Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Hotline: 0938.624.628
Email: laptoplegiahcm@gmail.com
Website: www.latoplegia.com